Logo
Zlaté rady Zlaté zprávy Otázky Vstup RS
Mění Vámi zaslané peníze v ryzí zlato!
Bez závazků a povinností zasílat peníze pravidelně!
Zlato nebo peníze zpět jsou stále k dispozici!
PRÉMIE VE ZLATĚ KE KAŽDÉ 1 000 Kč!
PENÍZE ZLATO SPOŘENÍ CENY PRÉMIE REFERENCE KONTAKT

INFLACE zvyšuje cenu i kupní sílu zlata

  • ZLATO je celosvětově uznávaná měna. Záruka nezávislosti a svobody, základní rezerva bank i států.

PENÍZE - Tvorba v ČR

Tvorba peněz v ČR: +8,50%
( nových Kč ročně )
Zobrazit detail

INFLACE - Měny & Zlato

Koruna tak ztrácí: -9,00%
( své hodnoty ročně )
Zobrazit detail

ZLATO - Cena roste

Cena zlata tím roste: +15,02%
( v Kč za jeden gram ročně )
Zobrazit detail

Zrušení krytí peněz zlatem umožnilo tvorbu netištěných peněz. Tyto peníze vznikají v bankovním systému, kde následně existují jako prázdná čísla, resp. dosud nesplacené dluhy. Na splácení těchto dluhů a jejich úroků je potřeba čím dál více peněz. Vytvářením nových a nových peněz se však snižuje hodnota všech peněz. Bližší vysvětlení viz. krátký Filmový dokument o původu a podstatě dnešních peněz. Tempo tvorby peněz v ČR (viz. graf nahoře vlevo) vypovídá o tom, že každých 10 let se objem peněz zdvojnásobí a peníze ztratí 50% své kupní síly. Zlato je nejjistějším ukazatelem toho jak rychle ztrácejí peníze svou kupní sílu (viz. graf nahoře uprostřed) a úměrně tomu pak roste i jeho cena. (viz. graf nahoře napravo). O tom jak rychle se vytrácí bohatství přechováváné v penězích vypovídá následující tabulka. Pro výpočty byly použity průměrné roční hodnoty z grafů.

Hodnota 100 000 Kč po 1 roce po 5 letech po 10 letech po 15 letech po 20 letech
držených v penězích 91 500,00 Kč  64 136,53 Kč  41 134,95 Kč  26 382,53 Kč  16 920,84 Kč 
držených ve zlatě 115 020,00 Kč  201 310,68 Kč  405 259,90 Kč  815 831,46 Kč  1 642 355,86 Kč 

Vytvářením dalších a dalších peněz klesá hodnota všech peněz, a to znamená neustálé zdražování. Každých 10 let tak dojde vlivem ztráty hodnoty peněz o 50% ke zdvojnásobení cen zboží a služeb.

Životní úroveň v ČR 1976

Životní úroveň v ČR roku 1976
( v penězích a ve zlatě )
Zobrazit detail


Přestože 60 000 Kč je i po letech letech stále stejných 60 000 Kč, ce- ny zboží a služeb mezitím vzrostly několikanásobně. Tímto způsobem mizí denně a bez sebemenšího po- všimnutí bohatství všem držitelům peněz. Dokud bude možné tvořit peníze "ze vzduchu", bude držení peněz představovat nebezpečí bu- doucí chudoby a držení zlata zdroj rostoucího bohatství.

Za chleba 100 000 000 000 000?
( historie - fakta - realita )
Zobrazit článek


Životní úroveň v ČR 2011

Životní úroveň v ČR roku 2011
( v penězích a ve zlatě )
Zobrazit detail

ZLATO je osvědčeným uchovatelem reálné hodnoty

  • TRVANLIVOST zlata a jeho odolnost proti vnějším vlivům nemá konkurenci.

  • HODNOTA zlata je nezávislá na vládách, měnách, ekonomických a politických faktorech světa.

  • PLATNOST zlata jako prostředku směny se akceptuje již tisíce let.

  • MNOŽSTVÍ zlata v Zemi je omezené, nedá se uměle vyrobit, musí se nákladně těžit.

SPOŘENÍ SE ZLATEM je nejdostupnější forma ochrany

  • INVESTIČNÍ ZLATO (ukázku najdete ZDE ) je certifikované ryzí zlato o ryzosti 999,9 a jeho nákup je v ČR osvobozen od DPH. Vyrábí se ve formě cihliček od 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 31.1g(OZ), 50g, 100g, 250g 500g a 1000g.

  • KAŽDÝ člověk může pomocí spoření se zlatem chránit svou budoucí životní úroveň a spořit na cokoli bezpečně a efektivně, nezávisle na hospodaření státu, hospodaření banky či lokálním ekonomickém růstu. Více se dočtete v sekci SPOŘENÍ
(C) 2011 * Všechna práva vyhrazena Script & Design *  *