Logo
Zlaté rady Zlaté zprávy Otázky Vstup RS
Mění Vámi zaslané peníze v ryzí zlato!
Bez závazků a povinností zasílat peníze pravidelně!
Zlato nebo peníze zpět jsou stále k dispozici!
PRÉMIE VE ZLATĚ KE KAŽDÉ 1 000 Kč!
PENÍZE ZLATO SPOŘENÍ CENY PRÉMIE REFERENCE KONTAKT

POZOR není smlouva jako smlouva!

 • Formulář pro bezplatnou konzultaci naleznete na konci této stránky nebo kliknutím ZDE

 • Spoření se zlatem se v Evropě stává produktem číslo jedna. Představuje pro Vás jistotu, bezpečí před inflací i narůstajícím zadlužováním evropských vlád. Umožňuje Vám dosáhnout nadstandardních výnosů i okamžitý přístup ke svému majetku. Přizpůsobí se kdykoli Vašim možnostem i představám a to vše bez zbytečných poplatků, sankcí, závazků a povinnosti platit pravidelně.

 • Pokud se i Vám jeví ochrana Vašeho bohatství ryzím zlatem mnohem zajímavější a bezpečnější, než jiné druhy investic, vkladů a spoření, se kterými jste se doposud setkali, pak Vám zbývá už pouze jediný krok - vybrat si takovou společnost, která Vám poskytne ty nejlepší podmínky, protože podmínky jednotlivých společností se výrazně liší.

Zlatá praxe a zlaté zkušenosti

  O nás

  • Jsme skupina nezávislých specialistů s dlouholetou odbornou praxí.

  • Z důvodu rostoucí poptávky po jistotě vynaložených investic, stabilizace a ochrany majetku i potřeb našich klientů jsme rozšířili nabídku (portfolio) služeb.

  • Na základě dlouhodobé analýzy a průzkumu současné situace na finančním trhu jsme dospěli k závěru, že tuto komoditu, která jako jediná vyhovuje požadavkům klientů, představuje Investiční zlato.

  • Pracujeme výhradně a nezávisle pro své klienty, jejichž záměry (včetně zajištění celkového servisu) realizují naši obchodní partneři.

  • Po analýze představ a možností klienta navrhujeme konkrétní investiční projekt, který diverzifikuje míru rizika a chrání majetek klienta.

  Naše cíle

  • Umožnit každému chránit svůj majetek využitím jedinečných vlastností zlata pro zachování jeho hodnoty.

  • Zajistit každému zájemci o tento způsob ochrany majetku kvalitní zlato předních certifikovaných tavíren Evropy, splňující náležitosti podle čl. 1 odst. 1 písm. a) § 92 zákona č. 235/2004 Sb., a zároveň s tím i poskytování patřičných služeb a servisu v nejvyšší možné kvalitě.

  • Vybudovat dlouhodobý a perspektivní vztah s klientem, založený na jistotě a stabilitě komodity, jímž Investiční zlato je.

  Naše Evidenční číslo specialisty

  • Ev.č. získává specialista až na základě absolvování odborných seminářů zaměřených na problematiku Investičního zlata.

  • Ev.č. zaručuje klientovi odbornost specialisty a zároveň i serióznost poskytovaných služeb včetně prvotřídní kvality Investičního zlata.

  • Ev.č. & odbornost a způsobilost specialisty si může každý ověřit na www.sporeni-se-zlatem.cz

  • Ev.č. zamezuje rozmachu a distribuci nekvalitního zlata a uzavírání pro klienta zcela nevýhodných smluv na území ČR.

  • Ev.č. zamezuje zneužití důvěry a prestiže našich www i specialistů za účelem znevýhodnění klienta v cizí prospěch.

  Co je naší předností

  • Pro každého zájemce o Investiční zlato představujeme velmi širokou variabilnost zboží, služeb, možností a servisu.

  • Zájemci mají možnost svobodně si zvolit výrobce zlata z certifikovaných rafinerií Belgie, Švýcarska, Rakouska.

  • Zájemci mají možnost svobodně si zvolit metodu nákupu, metodu uskladnění, metodu disponování i cenu odkupu.

Přehled zásadních kritérií

 • Pro naše klienty a zájemce o tuto metodu efektivní ochrany svého majetku, připravujeme návrhy investičních projektů a rádi bychom Vás upozornili na několik zásadních kritérií.

  Není zlato jako zlato

  • Síť internetových obchodů a distributorů, kteří prodávají "jakési" zlaté zboží za velmi nízké ceny, může odrážet jeho kvalitu, i když na obrázcích a internetových stránkách vypadá jeho kvalita i certifikáty přesvědčivě.

  • Výrobců zlata je mnoho, stejně jako jeho padělatelů, takže by Vás mělo zajímat v prvé řadě to, jak kvalitní zlato za své peníze vlastně dostanete.

  • Kvalita zlata a značka výrobce zlata, za které směňujete své peníze je důležitější něž cena zlata, byť by byla sebenižší.

  • Nekvalitní zlato znamená problémy se zpětným odkupem a výrazně nižší výkupní cenu.

  • Žádejte za své peníze pouze prvotřídní kvalitu se zaručenou likviditou, pouze od výrobců skupiny Good Delivery, jež Vám zaručuje zpětnou směnitelnost na peníze 24 hodin denně kdekoli na světě, a za nejvyšší kurz odpovídající jeho prvotřídní kvalitě.

  • Přímá garance zpětného odkupu zlata prodejcem je nejlepší známkou toho, že se Vám nabízí skutečná kvalita.

  • Měli byste vědět, že umělecky krásné plakety, medaile, mince a jiné předměty ze zlata nemají takovou likviditu, jako certifikované cihličky světových značek. Jsou nanejvýš vhodné jako trvanlivý dárek nebo sběratelský kousek, kterým se můžete známým pochlubit. Směnit je zpět na peníze není však snadné, a cena výkupní může být mnohem nižší než cena pořizovací.

  • Pokud investujete do zlata formou spoření, resp. formou pravidelných menších nákupů, nejenže snižujete celkovou rizikovost své investice, ale vyhýbáte se tím i případným negativním dopadům jedné unáhlené investice většího objemu.

  • Kdo investuje do zlata spekulativně a očekává nonstop extrémní výnosy, pak investuje špatně. Zlato by mělo být vnímáno jako aktivum schopné dlouhodobě uchovávat hodnotu Vašeho majetku.

  Není společnost jako společnost

  • Dejte si pozor na offshore společnosti i jejich organizační složky. Vždy si nejprve prostudujte smluvní dokumentaci i všeobecné obchodní podmínky a všímejte si detailů rozhodčí doložky i drobných poznámek pod čarou ještě před podpisem smlouvy.

  • Nepodepisujte žádné smlouvy na ulici ani na prezentačních akcích, pokud nemáte to, co je prezentované prověřeno z nezávislých zdrojů. Obchodník, který ví, že nabízí kvalitu, Vám rád ponechá prostor v klidu vše ještě zvážit, případně se i se znalcem poradit.

  • Organizační složky a společnosti, které pouze někoho zastupují a jsou pouhými překupníky a zprostředkovateli servisu ohledně nákupů (nikoli odkupů), jako takové v podstatě za nic neodpovídají, pouze inkasují za sjednané obchody tučné provize.

  • Pokud Vás osloví nějaká společnost, prověřte si nejprve, zda-li má příslušná oprávnění ohledně poskytování takových služeb, včetně osvědčení o odborné způsobilosti, o ochraně osobních údajů popř. pojištění profesní odpovědnosti za škodu.

  • Raději zvolit menší tuzemskou osvědčenou společnost s patřičnou historií, než riskovat s velkou zahraniční společností, kterou tady někdo jen zastupuje.

  • Zvolte si spíše takovou společnost, která má přímo smlouvu s kvalitními výrobci zlata a svým klientům patřičnou kvalitu svých služeb garantuje i zpětným odkupem bez sankcí.

  • Sankce za zpětný odkup s marží až 10% znamená jen to, že zlato vykoupené levně od Vás se obratem prodá draze čerstvému zájemci s 20% přirážkou.

  • Ideální je, když společnost působí současně ve vícero oblastech a zlato není její jediná priorita. Společnost, která nabízí nejen služby, poradenství a servis v rozmanitých oblastech, má na vše jednak patřičné kapacity i silnější zázemí na trhu a jednak může být klientovi prospěšná ve vícero ohledech. Čím více služeb Vám taková společnost může nabídnout, tím více celkově ušetříte na poplatcích za zřízení nové služby, jako její věrní klienti, než kdybyste si službu zřizovali nebo provozovali u konkurence.

  Nejsou poplatky jako poplatky

  • Každá společnost má jiné podmínky, za jejichž porušení hrozí klientovi nemalé sankce. Ať už se jedná o opoždění vkladu, přerušení spoření, vypovězení spoření nebo zpětný odkup.

  • O tyto sankce byste se měli zajímat především, pokud uvažujete o uzavření smlouvy s konkrétní společností.

  • Některé společnosti, aby vynikly, lákají na nízký zřizovací poplatek, nebo nižší ceny, ale pak praktikují tvrdý sankční systém.

  • Jiné společnosti mají zase poplatky ukryty, nebo rozděleny tak by vypadaly nízké. Např. jednorázový celkový poplatek za zřízení a servis okolo spoření cca 5% se může zdát někomu na první pohled vysoký ve srovnání s jinými společnostmi, které si neúčtují za zřízení nic, ale za ukončení, vedení, uložení zlata, přerušení či vypořádání si naúčtují mnohem vyšší marži + navíc marži za výkup uskladněného zlata. K tomu je si třeba uvědomit následující, že zlato za 5 let zaznamenalo téměř 200% nárůst své hodnoty. Takže poplatek okolo 5% ze 500.000,- Kč před 5 lety bylo 25.000,- Kč ale celkové marže cca 8% z 1.000.000,- Kč na konci je 80.000,- Kč. A je to tedy několikanásobně dražší!

  • Vždy se zajímejte čím jsou ony celkové poplatky a sankce vyváženy. Zda jsou opravdu opodstatněné, a zda-li byste někde jinde za nepatrně vyšší zřizovací poplatky nezískali mnohem lepší výhody a prémie k Vašemu spoření.

  • Ideální je, když společnost klienta nepostihuje žádnými sankcemi ani nepenalizuje za opožděné platby, ale dává klientovi plnou svobodu v jeho stylu spoření a v případě, že klient potřebuje nečekaně peníze, se na úkor jeho svízelné situace neobohacuje sankcemi za zrušení spoření, ale nabídne klientovi výhodnější řešení.

  • Víme, že najít společnost bez poplatků se Vám asi dnes nepodaří, ale je třeba zvážit zda výše poplatků opravdu odpovídá kvalitě poskytovaných služeb a celkovému servisu.

  • Chcete-li kvalitu, je třeba si uvědomit, že skutečná kvalita taky něco stojí.

  • Za kvalitu zaplatíte sice více, ale jen na začátku. Na nekvalitu však budete doplácet neustále.

  Není spoření jako spoření

  • Vyberte si takovou společnost, která by dokázala pružně reagovat na Vaše aktuální potřeby kdykoli se dostat k svému majetku, a to bez sankcí.

  • Vyberte si takovou společnost, která by Vám umožňovala kdykoli vkládat a vybrat větší množství majetku, a to bez sankcí.

  • Vyberte si takovou společnost, která Vám garantuje zpětný odkup Vašeho majetku za příznivé ceny, a to bez sankcí.

  • Vyberte si takovou společnost, která Vám možní uložení Vašeho majetku na Vaše jméno v nezávislém sejfu tuzemské ověřené instituce, zcela nezávislém na hospodaření obou institucí.

  • Vyberte si takovou společnost, která Vám umožní vydání a přechovávání již naspořeného, a tedy Vašeho, zlata ve Vaší domácnosti, a to ještě před dokončením Vašeho spoření.

  • Vyberte si takovou společnost, která Vám vyjde vstříci v případě nečekané krátkodobé finanční nouze, a najde i jinou alternativu místo výpovědi spoření.

Dobrá rada nad zlato

 • Účelem těchto stránek bylo informovat kohokoli o přednostech i úskalích, které představuje fenomén spoření se zlatem.

 • Pokud byste potřebovali poradit s projektem své investice do zlata, neváhejte kontaktovat nějbližšího regionálního specialistu, který Vám poskytne cenné informace vhledem k Vaším aktuálním možnostem a představám.

Prověřená důvěra

 • Prostřednictvím těchto stránek máte možnost vybrat nejvhodnější variantu pro Vaš investiční záměr.

 • Výkony, podmínky a bonusy na těchto stránkách uvedené byly vybrány z nabídek společností zabývajících se různými formami investic do zlata, a které dle našeho nejlepšího mínění představují naprostou špičku ve svém oboru.

 • Níže uvádíme online formulář přehledných kalkulací jak pro jednorázový nákup zlata tak pro nákup zlata formou spoření - tedy prostřednictvím menších nákupů.

 • Tento formulář sám přepočítává odhadované výnosy během 10 let a přináší přehled téměř tisíc různých variant pro investici do zlata.

 • Údaje vyplněné online slouží výhradně k usnadnění následné komunikace se specialistou a nebudou poskytnuty žádným jiným subjektům.

 • Každému kdo nás zkontaktuje jsme schopni zajistit zdarma VIP informační servis o aktuálním pohybu i očekávaném vývoji cen drahých kovů.

 • Odesláním tohoto formuláře můžete být zařazeni i do slosování o hodnotné ceny.


Objednávkový formulář

Nezávazné konzultace zdarma - Přednosti, možnosti a podmínky investic do vzácných kovů
Subjekt (objednávající konzultaci) Vzácný kov (aktivum)
Osoba Společnost Zlato Stříbro Platina Palladium
Jméno (osoby & jednatele)   Příjmení (osoby & jednatele)
 
Kraj (bydliště & sídla společnosti)   Okres (bydliště & sídla společnosti)
 
E-mail (osoby & jednatele)   Telefonní číslo (osoby & jednatele)
 
                                                                                 
Zvažovaná forma investice
Jednorázová (klasická metoda) Postupná (spořící metoda)
 
S využitím nástroje pro NZP operaci www.sporeni-se-zlatem.cz lze získat za stejné peníze mnohem více zlata, než klasickou metodou nákupu a tak znásobit celkový efekt své investice.
 
Postupným nákupem www.sporeni-se-zlatem.cz lze nakupovat zlato i v malém množství za velkobchodní ceny a tím získat až o cca 35% zlata navíc oproti klasickému nákupu!


Výpočet odhadovaného majetku ve zlatě za 10 let:

0 Kč

Pro výpočet byla použita pouze poloviční výkonnost zlata posledních 5 let.
Výnosy z let minulých nezaručují výnosy budoucí. Výpočet je pouze orientační.
Po odeslání formuláře Vás následně zkontaktuje vybraný regionální specialista a pomůže Vám k úspěšné realizaci Vašeho investičního záměru. Můžete také využít výhody osobního setkání v místě Vašeho bydliště a seznámit se všemi aktuálními možnostmi, popř. nalézt společně ještě efektivnější řešení. Specialisté www.sporeni-se-zlatem.cz Vám vždy rádi a zdarma poradí. Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na setkání s Vámi.
(C) 2011 * Všechna práva vyhrazena Script & Design *  *