Logo
Zlaté rady Zlaté zprávy Otázky Vstup RS
Mění Vámi zaslané peníze v ryzí zlato!
Bez závazků a povinností zasílat peníze pravidelně!
Zlato nebo peníze zpět jsou stále k dispozici!
PRÉMIE VE ZLATĚ KE KAŽDÉ 1 000 Kč!
PENÍZE ZLATO SPOŘENÍ CENY PRÉMIE REFERENCE KONTAKT

Fyzicky neexistuje přes 80% finančního majetku Čechů

 • 3 406 miliard Kč čítá podle České národní banky celkový finanční majetek Čechů.

 • 411 miliard Kč podle České národní banky fyzicky existuje v podobě papírové bankovky nebo kovové mince.

 • Na 2 996 miliard Kč tedy na 87% svého finančního majetku si Češi nikdy nesáhnou.

 • Tyto peníze nevytvořila žádná mincovna ani tiskárna a neleží v žádném trezoru finanční instituce.

 • Pokud by si každý Čech dal do své peněženky fyzicky 39 000 Kč, nebude existovat jediný finanční ústav, bankomat, přepážka, pokladna, která by byla schopna vyplatit na ruku peníze, které jsou naším majetkem a máme tedy na ně právem nárok.

 • Pokud si uvědomíme, že valnou většinu hotovosti již drží pokladny pošt, supermarketů, benzínových pump, restaurací (resp. v podstatě každý podnikatelský subjekt)... a že každý pátý Čech má převážnou část svých peněz v hotovosti doma... musíme dojít logicky k závěru, že v trezorech finančních ústavů, spořitelen a bank téměř žádné peníze nejsou.

 • Snaha určitého počtu lidí odnést si své peníze v hotovosti z banky položila již stovky bank a ti kteří, tak nestihli učinit včas měli smůlu.

 • Nečekejme, že nás instituce jejichž existence závisí pouze na naší důvěře, včas upozorní na blížící se osudný den.

Komu patří česká měna?

 • Státu? Vládě? Občanům? České národní bance? Omyl... Měna (i moc) patřila vždy tomu, kdo měl to privilegium ji vyrábět. Kdo však dnes vyrábí české koruny? ČNB určuje sice měnovou politiku, ale sama peníze nevyrábí. Největší objem peněz dnes vzniká v obchodních bankách a přitéka do systému v podobě nových půjček. Peníze se dnes tisknout nemusí a vznikají v okamžiku, kdy jsou půjčeny a připsány na účet dlužníka a současně nejsou odepsány z jiného účtu. Peníze dnes vznikají jako dosud nesplacené dluhy, které se zavazují jejich dlužníci splatit. Peníze a tedy i Česká měna vznikají dnes takříkajíc ze vzduchu, z ničeho.

 • Česká měna pak patří bankám na území ČR. A tyto banky již nejsou dávno České nýbrž pouhé pobočky zahraničních bank. Česká měna tedy patří zahraničním bankám, které ji mohou vyrábět a mohou vybírat úroky za její půjčování. "České" banky fungují jako pumpy, které pumpují peníze zahraničním majitelům, bankéřům. Půjčují nám peníze vyrobené z ničeho a nechávají si je vracet i s úroky, na které ovšem musí česká ekonomika i občan poctivě vydělat. Stát si půjčuje peníze rovněž vyrobené z ničeho a půjčku i s úroky splácí penězi vybranými na daních. Peníze jsou krev ekonomiky. Češi však krvácejí marně... a zcela pro někoho jiného.

Čím je krytá česká měna?

 • Česká republika vlastní pouze 13,7 tuny zlata... o krytí České koruny zlatem by mohla být tedy sotva řeč. Míra tohoto krytí je totiž nižší než 0,4%. Tato míra krytí by u našich sousedů a mezinárodních obchodů nepřinesla příliš velkou důvěru v naši měnu... a o tuto důvěru jde podle ČNB dnes nejvíce... (asi i kvůli úpisu státních dluhopisů a získávání půjček s nízkým úrokem pro českou vládu)... a proto je dnes Česká koruna krytá pohledávkami v zahraničí... tedy zejména dluhopisy Evropské unie, která se nachází ve své krizi... a jejichž hodnota může dopadnout v případě potíží Itálie a Španělska stejně jako hodnota Řeckých dluhopisů.

Čím jsou kryté peníze Čechů ležící na účtech finančních institucí?

 • Fondem pojištění vkladů do kterého přispívají každoročně ze zákona všechny instituce u kterých jsou vedeny pojištěné vklady. Tento fond však disponuje (údaj z konce roku 2011) pouze částkou 21,6 mld. Kč a v případě kolapsu na finančním trhu není tedy z vlastních zdrojů schopen vyplatit více než 0,5% z majetku nacházejícího se na účtech finančních institucí.

Na jakou hodnotu jsou pojištěny peníze Čechů ve finančních institucích?

 • Veškerý majetek na účtech finančních institucí je pojištěn na ekvivalent měny, jejíž blízká budoucnost je nejasná. Pokud se Evropské unie rozpadne a Euro spadne na 0 Kč... budou Evropské dluhopisy, kterými je krytá česká měna na odpis, stejně jako všechen peněžní majetek uložený na účtech finančních ústavů a bude velmi těžké získat zpět každou korunu svého majetku. Vzniklé závazky by měl v tomto případě za pojišťovny na své bedra převzít stát. Znamenalo by to buď vydat dluhopisy v řádech biliónů korun, a tím navýšit státní dluh na úroveň představující de facto bankrot státu, nebo začít tisknout hotovost v biliónech korun a tím spustit kolo hyperinflace, která zvýší během krátké chvíle běžné ceny milionkrát a připraví tak všechny lidi o jejich našetřené bohatství... Jinými slovy, stát může kdykoli vyplatit peníze komukoli v nemezené výši... ovšem bez záruky jejich kupní síly. Takže své peníze zpět sice dostane každý, ale až je dostane, nemusí mu stačit ani na nákup jednoho bochníku chleba.

Když to shrneme...

 • Bohatství občanů ČR je pouze iluzí, z více jak 80% existuje pouze virtuálně a jeho hodnota je krytá dluhopisem měny, která bojuje s rostoucí zadlužeností. Největší bublina je dnes tedy: na penězích!

Čím majetkem jsou peníze uložené na běžném účtu v bance?

 • Své peníze vkládáme na běžný účet v bance za účelem jejich úschovy a máme nárok i na jejich okamžitou výplatu. Pokud bychom měli při vkladu ztratit vlastnické právo ke svým penězům, nikdy bychom své peníze na bankovní účet nevložili. Očekáváme tedy, že banka bude udržovat 100% našich vkladů, aby nám mohla vyplatit peníze kdykoli potřebujeme. Pokud by banka použila naše peníze ke svému obohacení (např. poskytnutí našich peněz jako půjčky dalšímu subjektu), porušila by tím naše vlastnické právo k vloženým penězům a nebyla by schopna nám kdykoli vyplatit 100% vložených prostředků.

 • Přes výše uvedené je dnes průměrná banka schopna vyplatit pouze 2-8% z celkového objemu přijatých vkladů. To znamená, že bez vědomí a souhlasu vkladatelů využívá 92-98% jejich majetku za účelem svého obohacování. Což je v podstatě zpronevěra. Přesto to zpronevěra není a banky toto dokázaly obejít... finta je v tom, že málokdo z vkladatelů ví, že banky přistupují k vkladům, jako k půjčkám pro své podnikání. Vklad se stává pohledávkou z vkladu. Výpis z účtu potvrzením o výši pohledávky a peníze vkladatele se stávají majetkem banky. Pojištěný pak není vklad, ale pouze případně vzniklá pohledávka z tohoto vkladu resp. půjčky bance. Půjčkou se vkladatel zbavuje na určitou dobu vlastnického práva ke svým penězům, za což požaduje úrok. A ten banky připisují všem vkladatelům a tak potvrzují, že si jejich peníze půjčují pro své podnikání.

 • Získané peníze pak nejčastěji půjčují dál. Samozřejmě za zcela jiné úroky. Přitom úrok by si měl účtovat pouze ten kdo nese riziko... tedy v tomto případě by měl být připsán celý vkladateli, pokud by byl vlastníkem peněz. Ten se však svého práva půjčkou bance vzdal a banky veškerá rizika spojená s čerpáním půjčky přenesla pro své pohodlí na dlužníky. Ti musí ručit svým mnohem větším a movitým majetkem a musí být pojištěni proti nesplácení. Banky přitom vkladatelům za zapůjčování jejich vkladů nemusí ručit svým vlastním majetkem... a přesto si účtují za poskytnutí půjček z jejich peněz vysoké úroky i když nenesou žádné riziko. Takto mohou bez jakékoli odpovědnosti rozpůjčovat na úroky i bilióny a žádný politik je v tom nesmí ovlivňovat.

 • Zatímco investice generují zisky konstruktivním způsobem ve formě podílu na úspěšném hospodaření, generují půjčky zisky destruktivním způsobem jako poplatek za riziko, který ovšem platí strana, která doopravdy riskuje např. exekuci své střechy nad hlavou.

 • A aby toho ještě nebylo málo... V obchodního zákoníku je jasně napsáno, že dlužník musí do jednoho měsíce vrátit celou půjčenou částku v případě, že si to bude věřitel (banka) přát.

 • Když to shrneme tak banka zachází s Vašimi penězi jako se svým majetkem, účtuje si za to ještě poplatky za vedení Vaší pohledávky a inkasuje úroky za riziko, které podstupuje ten komu ona půjčila peníze. Základním kamenem nerovnováhy, které banky způsobují je to, že vytvářejí iluzi toho, že peníze které banka má z vkladů patří současně dvěma subjektům... vkladateli a tomu kdo si je od banky následně půjčil... v případě že se budou domáhat všichni vkladatelé vyplacení vložených peněz... dostává se banka do velmi zajímavé situace... buď využije svého práva a bude chtít po dlužnících rychle vrátit peníze s poskytnutých půjček, nebo ji hrozí bankrot... a tím hrozí i ztráta vložených peněz těm vkladatelům, kteří je nestihnou vybrat z takové banky včas.

Situace se zhoršuje

 • Po roce 2000 nastala obrovská expanze vkladů i úvěrů. Všem se dařilo. Např. v Německu narostl objem spotřebitelských úvěrů na 120% HDP, což je pro ekonomiku de-facto bankrotový stav. Dnes se boom vytrácí a situace se obrací. Podle zákona musí finanční instituce držet ve světě 10% rezervu vkladů vzhledem k poskytnutému objemu úvěrů v (ČR je to od roku 1990 pouze 2%!). Současná situace a zvyšování cen nutí lidi vybírat vklady a zhoršovat splácení úvěrů. Spousta finančních institucí se tak blíží krizovému stavu. Domino stojí pevně, dokud nepadne jedna kostka. Banky jsou kostkami na křižovatce. Nebudou-li mít dostatek likvidity, omezí půjčky podnikům a ekonomika zpomalí, stát zvýší daně... a vlna bankrotů se vymkne kontrole...

Za jak dlouho může zbankrotovat ČR?

 • Stát si půjčuje peníze u soukromých institucí a směřuje tak peníze daňových poplatníků do soukromých kapes. Stádní dluh roste rychlostí 4 111 Kč za sekundu a HDP rychlostí 2 656 Kč za sekundu. Snadno se dá spočítat, ve kterém roce bude státní dluh na 100% HDP a Česká republika se ocitne v bankrotovém režimu. Za stávajících podmínek to bude kolem roku 2050 pokud ke zpomalení růstu HDP výrazně nepřispěje aplikace škrtů, zvyšování daní, propuštění a nárůst sociální výdajů státu. Pokud se situace vyostří a budeme potřebovat nějakou záchrannou finanční injekci, která státní dluh ČR skokově navýší a tak celý proces růstu zadlužení i úroků exponeciálně urychlí.

 • Ovšem mnohem rychleji než dluh státu roste dluh domácností. Tento dluh za období 2000-2010 vzrostl téměř 8,5 násobně. Zatímco v roce 2000 dlužily bankám české domácnosti "jen" 123,815 miliard korun, na konci roku 2010 to bylo už 1 044,067 miliard korun. Průměrně toto zadlužování roste tempem 21,39% ročně a pokud nezpomalí dosáhne 100% HDP už v roce 2016. Samozřejmě aplikace škrtů, zvyšování daní, propuštění zvyšuje nutkání občanů si půjčovat více a více.

 • Dokud se neodstraní příčina - systém soukromého bankovnictví částečných rezerv, který půjčuje peníze bez práce vytvořené na 12% p.a. ročně a inkasuje peníze reálnou ekonomikou podložené cca 1-2% p.a. ročně, řešení těžko ve škrtech najdeme. Řešení které je účinné a které aplikovala vůle lidu na Islandu bylo záměrně zatajeno. Stačilo odstranit příčinu a ekonomika Islandu během 3 let vzrostla o 70%.

 • Dokud nepochopíme tuto příčinu, jak to všechno začalo a jak celý proces vytváření peněz bez použití papíru a tiskařského lisu dnes funguje, těžko se dočkáme obratu k lepšímu.

 • Seznamme se tedy s tím co nám bylo z pochopitelných důvodů zatajeno... a ve vlastním zájmu se vzdělávejme... seznamme se blíže s příčinami i snadným řešením Dluhového otroctví a shlédněme dokument Peníze jako dluh.

Fyzické zlato je jistota

 • Fyzické zlato je to totiž jediná měna, která není dluhem nikoho a nikomu nic nedluží. Je to jistota s garancí vyšší než státní...

 • Veškeré světové zásoby se odhadují na 5 miliard uncí tedy kolem 155 515 tun.

 • Velkou část zlata spotřebovalo zlatnictví, elektronika tvorba rezerv bank a států.

 • Fyzické zlato v USA drží méně než 1 % lidí a v ČR to není zatím ani promile.

 • K obchodování tak zbývá velmi malá část volného zlata. Proto se obchoduje elektronicky s tzv. papírovým zlatem... díky tomu se může zobchodovat několikanásobně více zlata než vůbec existuje. Můžete spekulovat na nárůst i na pokles a za své peníze nakoupit či prodat 100x více papírového zlata aniž byste museli objíždět a shánět obchodníky s fyzickým zlatem.

 • Burzovní cena zlata se tedy odvíjí od zrealizovaných obchodů s papírovým zlatem. Veškeré analýzy a komentáře k trhu jsou k papírovému zlatu. Pokud média píší o tom že někdo prodává zlato... píší o tom že se zbavuje papírového... pochopitelně... aby nakoupil fyzické. I přes tyto výprodeje se cena papírového zlata London-fix docela drží...

 • Papírového zlata je prodáno a vlastněno zhruba 10krát více než by bylo možné vyskladnit ve zlatě fyzickém.

 • Cena fyzického zlata je proto v penězích v podstatě nevyčíslitelná a ukazuje nám spíše jak se mění hodnota peněz...

 • V roce 1953 po měnové reformě se dal pořídit 1 gram zlata za 8,10 Kčs, v roce 1990 za 570 Kč a v roce 2011 za 1 400 Kč.

 • Máme tedy obrovské štěstí, že ještě nějaké zlato si můžeme jako smrtelníci koupit... a to ještě za cca desetkrát nižší cenu papírového zlata a pojistit si své budoucí bohatství proměnou fyzicky neexistujících peněz z bankovního účtu za fyzicky existující a nádhernou měnu, která nabízí skutečnou jistotu nezávislou na jakémkoliv hospodářském a politickém dění...

Pokud chceme spořit s jistotou - Spořme se zlatem

 • Proč? Protože těžko najdeme v ČR férovou banku, do které dnes přijdeme s ušetřenou tisícovkou vydanou roku 1990 a ona nám ji ráda vymění za 7-8 tisícovek vydaných z roku 2010, aby nám dorovnala ztráty životní úrovně, které nám svým podnikáním bankovní peněžní multiplikátory a bankovnictví částečných rezerv způsobilo... a způsobí.

 • Zlato je jediné aktivum, které nenese žádné riziko třetí strany. Díky spoření se zlatem můžeme získat pohodlně a bezpečně to nejkvalitnější certifikované zlato.

 • Chraňme a braňme své bohatství i budoucí životní úroveň před kolapsy finančního systému a dopady bankovnictví částečných bankovních rezerv, které svým vyjímečným know-how dokáží přivést k bankrotu nejen lidi, firmy ale dokonce celé státy a možná i celý svět.

 • Základní informace vybrány z veřejně dostupných zdrojů.
(C) 2011 * Všechna práva vyhrazena Script & Design *  *